17 januari inloopavond Theater Vianen met betrekking tot de verbreding van de A27

Definitieve situatie

De volgende stap is gezet met betrekking tot de verbreding van de A27.
Op donderdag 20 december is het Tracébesluit door de minister getekend en is de ontwerpfase voorbij.

Vanaf donderdag 10 januari tot en met 21 februari ligt het tracé- en saneringsbesluit ter inzage op het gemeentehuis in Vianen. Ook is deze dan terug te vinden op:

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/a27-houten-hooipolder-wegverbreding/index.aspx

Op donderdag 17 januari was er een drukbezochte inloopbijeenkomst, door Rijkswaterstaat georganiseerd in Theater Vianen, tussen 19.00 en 21.00, waar de details weer beschikbaar lagen voor inzage. Hierbij was ook Stichting De Hagen Vianen aanwezig.

Wie een bezwaar in de vorm van een beroepschrift wil indienen kan dit bij de raad van state doen van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari.

 

 

17 januari inloopavond Theater Vianen met betrekking tot de verbreding van de A27