Gesprek met Rijkswaterstaat

De stichting heeft onlangs weer een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over de vervolgstappen in de samenwerking tussen RWS, de gemeente en de stichting. De uitwerking en antwoorden op de ingediene zienswijze en het daarop aangepaste ontwerp tracébesluit zal niet eerder dan 2 kwartaal 2018 verwacht worden.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot de verbreding van de A27? Aanmelden kan op de website van Rijkswaterstaat.

Gesprek met Rijkswaterstaat