De verbreding van de A27

Zoals bekend wordt de A27 binnen een aantal jaren verbreed. Verwachte start 2019. De SDHV voert gesprekken met Rijkswaterstaat en de gemeente Vianen over de verbreding en de inpassing van de uitbreiding in de wijk De Hagen.

Waar richten wij ons op?

We maken ons hard tegen geluidsoverlast, met name de voegovergangen op de brug.

We willen 100km per uur houden. Harder betekend meer uitstoot van schadelijke stoffen en is dus slechter voor de gezondheid van de inwoners van Vianen.

Langs de nieuwe afrit minimaal zoveel groen terug als dat er verdwijnt én een vroege aanplanting hiervan.

Fietsbrug en verbindingswegen op de nieuwe brug.

Hoe ver staat het project?

Inmiddels is het traject van zienswijze indienen voorbij. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. De totale brug van Noord – Zuid maar ook Zuid – Noord zal worden vervangen. Het is nog onbekend of dit één nieuwe brug zal worden of weer de losse delen. Naar verwachting zal Rijkswaterstaat begin 2018 terugkoppeling geven en verbeterpunten doorgevoerd hebben in het ontwerptracébesluit. De bewoners die nog geen zienswijze hebben ingediend hebben nog een mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Door het wijzigen van het plan mag iedereen bezwaar maken.

 

De verbreding van de A27